fredag den 28. december 2018

Hvad er en muse?

Muse betyder "Den der husker", eller snarere "hvad man husker" og der findes ni muser i den græske mytologi. De har hver en videnskab bla kunst, som de beskytter, men der er uenighed om, hvem der har hvilken videnskab.

muse, (gr. mousa), i græsk mytologi en af de ni gudinder for kunst og videnskab; inspirationskilde for digtere, komponister o.a.

Den typiske muse er en kvinde der bistår sin mandlige kunstner. Det kan bestå i at være model, administrativ og huslig service samt hyggeligt samvær under ægteskabslignende forhold. Kunstneren og musen er tiltrukket af hinanden. Musen er fachiogneret af kunstnerens kunst. Musen soler sig i kunstnerens kunst og vil ham det så godt.

Nogle af de mest kendte muser er Pierré Bonnards hustru der stod model for ham det meste af sit liv. Da konen blev for gammel fik han en ny muse og konen blev meget vred. Bonnard malede fx sin kone i bad.

En anden kendt muse er Marc Chagalls hustru der var hans inspiration indtil hun døde og indgår i mange af hans malerier. Efter hendes død blev Chagalls billeder aldrig mere det samme. Inspirationen var væk selvom Chagall blev gift igen.