lørdag den 29. december 2018

Lænker er brast. Profeti 23

Herre Jesus Kristus
Fjern mine lænker. Åben min verden. Giv mig et profetisk ord.
Amen

Lotte mit barn. Dine lænker er brast. Og jeg åbner en ny verden for dig. En verden hvor du ikke skal mangle noget. Dine lidelser og din kamp er set. Fra nu af skal du leve i min favn. Fra nu af skal du vide at du er i sikre hænder. Din bøn er hørt. Freden har sænket sig over dit liv. Freden vil vare ved...