tirsdag den 25. december 2018

Valget. Profeti 22

Herre Jesus Kristus. Giv mig et profetisk ord.
Amen

Lotte min egen datter. Jeg er stolt af dig. Jeg velsigner dit og lars besøg i min kirke. I skal være et forbillede og en velsignelse for andre. Andre vil følge efter jer. I går først. Jeg jeres Herre er så glad for at I har valgt mig.