lørdag den 12. januar 2019

Gensigighed

lars siger at tilhørsforholdet er gensidigt
det vil sige at Gud også salver ham